შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 85%
4 * 15%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
13 ხმა
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
8,00 b
აღწერა:
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2009 წლის 9 ოქტომბერს. ეს კოდექსი ადგენს დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და მართლმსაჯულების განხორციელ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2009 წლის 9 ოქტომბერს. ეს კოდექსი ადგენს დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და მართლმსაჯულების განხორციელების წესებს.
03.11.2017 მდგომარეობით