შეფასება

შეფასება
წიგნები
LAW OF GEORGIA CRIMINAL CODE OF GEORGIA

ფასი 8,00a

26.09.2019 მდგომარეობით
LAW OF GEORGIA CRIMINAL PROCEDURE CODE OF GEORGIA

ფასი 7,00a

26.09.2019 მდგომარეობით
LAW OF GEORGIA IMPRISONMENT CODE

ფასი 6,00a

26.09.2019 მდგომარეობით