შეფასება

შეფასება
წიგნები
CIVIL PROCEDURE CODE OF GEORGIA

ფასი 10,00a

07.08.2023 მდგომარეობით
CONSTITUTION OF GEORGIA

ფასი 4,00a

07.08.2023 მდგომარეობით
CRIMINAL CODE OF GEORGIA

ფასი 10,00a

10.08.2023 მდგომარეობით
CRIMINAL PROCEDURE CODE OF GEORGIA

ფასი 8,00a

10.08.2023 მდგომარეობით