შეფასება

შეფასება
წიგნები
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი

ფასი 8,00a

23.08.2017 მდგომარეობით
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

ფასი 9,00a

31.07.2017 მდგომარეობით
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

ფასი 9,00a

21.07.2017 მდგომარეობით