შეფასება

შეფასება
წიგნები
CONSTITUTION OF GEORGIA

ფასი 4,00a

10.03.2024 მდგომარეობით
CRIMINAL CODE OF GEORGIA

ფასი 10,00a

10.08.2023 მდგომარეობით
CRIMINAL PROCEDURE CODE OF GEORGIA

ფასი 8,00a

10.08.2023 მდგომარეობით