შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 89%
4 * 6%
3 * 6%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
18 ხმა
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
8,00 b
აღწერა:
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1999 წლის 22 ივლისს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1999 წლის 22 ივლისს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველს, განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედებაა დანაშაულებრივი, და აწესებს შესაბამის სასჯელს ან სხვა სახის სისხლისსამართლებრივ ღონისძიებას.
17.01.2018 მდგომარეობით