შეფასება

შეფასება

3 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 50%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 50%
შეფასება
2 ხმა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
4,00b 2,50 b
აღწერა:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
24.06.2019 მდგომარეობით