შეფასება

შეფასება

1 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 0%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 100%
შეფასება
1 ხმა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
9,00b 6,50 b
აღწერა:
არსებული კოდექსი არის ძველი მდგოამრეობით
14.02.2018 მდგომარეობით