შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 88%
4 * 12%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
8 ხმა
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი
8,00b 5,00 b
აღწერა:
არსებული კოდექსი არის ძველი მდგომარეობით!
10.12.2017 მდგომარეობით