შეფასება

შეფასება

4 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 67%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 33%
შეფასება
3 ხმა
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი
9,00b 6,50 b
აღწერა:
აღნიშNული კოდექსი არის ძველი მდგომარეობით!
28.06.2018 მდგომარეობით