შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 92%
4 * 8%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
13 ხმა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
9,00 b
აღწერა:
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1997 წლის 26 ივნისს. ეს კოდექსი აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს.
21.07.2017 მდგომარეობით