შეფასება

შეფასება

2 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 33%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 67%
შეფასება
3 ხმა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი.
4,00b 2,50 b
აღწერა:
აღნიშნული კოდექსი არის ძველი მდგომარეობით!
11.01.2017 მდგომარეობით