შეფასება

შეფასება

4 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 71%
4 * 14%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 14%
შეფასება
7 ხმა
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ
4,00 b
აღწერა:
საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 1994 წლის 28 ოქტომბერს. ეს კანონი აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს.
17.01.2017 მდგომარეობით