შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 100%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
1 ხმა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
4,00 b
აღწერა:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
05.04.2021 მდგომარეობით