შეფასება

შეფასება

0 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 0%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
0 ხმა
პატიმრობის კოდექსი
6,00b 4,00 b
აღწერა:
პატიმრობის კოდექსი
21.05.2019 მდგომარეობით