შეფასება

შეფასება

0 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 0%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
0 ხმა
LAW OF GEORGIA CRIMINAL CODE OF GEORGIA
8,00 b
აღწერა:
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (ინგლისურ ენაზე)
26.09.2019 მდგომარეობით