შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 100%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 0%
შეფასება
1 ხმა
LAW OF GEORGIA IMPRISONMENT CODE
6,00 b
აღწერა:
პატიმრობის კოდექსი (ინგლისურ ენაზე)
26.09.2019 მდგომარეობით