შეფასება

შეფასება

4 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 77%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 23%
შეფასება
13 ხმა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
4,00b 2,50 b
აღწერა:
აღნიშნული კოდექსი არის ძველი მდგომარეობით!
15.01.2018 მდგომარეობით