შეფასება

შეფასება

5 ვარსკვლავი 5 - დან

5 * 91%
4 * 0%
3 * 0%
2 * 0%
1 * 9%
შეფასება
11 ხმა
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი
4,00 b
აღწერა:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2015 წლის 12 ივნისს. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2015 წლის 12 ივნისს. ეს კოდექსი ადგენს არასრულწლოვნის ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის, არასრულწლოვნის მონაწილეობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოების და სისხლის სამართლის პროცესის თავისებურებებს, სასჯელისა და სხვა ზომების აღსრულების სპეციალურ წესებს.
15.01.2018 მდგომარეობით